ALIMENTATIE -

De plicht om kinderalimentatie te betalen wordt op grote schaal ontdoken. Bijna 70 procent van de ex-partners wil of kan niet aan de verplichting voldoen. Dat stelt het Landelijk Bureau Inning Kinderalimentatie (LBIO). Ongeveer 12.000 gezinnen die recht hebben op alimentatie, krijgen niets uitgekeerd.

In 20 procent van deze gevallen wordt er ook na bemiddeling door het LBIO niets betaald. Volgens het LBIO zijn onwil en onmacht de belangrijkste redenen. ,,Het lijkt erop dat de economische recessie gevolgen heeft voor de betalingen van kinderalimentatie.''

Het LBIO komt in actie als de alimentatie minimaal een termijn van een maand niet is betaald. In 2004 deden gezinnen 7.200 keer een beroep op het bureau, tegen 6.000 keer in het jaar ervoor. Het zijn vrijwel altijd vaders die niet aan de alimentatieplicht voldoen.