Akkoord over grijs kenteken

De rittenadministratie voor het gebruik van bestelbusjes van de zaak wordt volgend jaar grotendeels afgeschaft. De Tweede Kamer ging gisteren akkoord met een voorstel van Kamerlid De Nerée tot Babberich (CDA) om bestelbusjes die buiten werktijd niet gebruikt worden of waarvoor een verbod op privégebruik geldt, buiten de verplichte fiscale bijtelling te houden.

Met deze regeling wordt in de meeste gevallen het verplicht bijhouden van zakelijk respectievelijk privé gereden kilomters overbodig. De werkgever betaalt een vast bedrag van 300 euro per jaar. Alleen zelfstandigen die in busjes op naam van de zaak rijden, blijven verplicht om het privégebruik bij hun inkomen te tellen. ,,Indien er geen sprake is van privégebruik, betekent dit dat er niets belast wordt,'' aldus De Nerée.

De Kamer ging akkoord met het voorstel van De Nerée nadat plannen van Kamerlid Dezentjé Hamming (VVD) en Crone/Van As (PvdA, LPF) waren afgewezen.

De Kamer stemde ook in met een voorstel van Van der Vlies (SGP) om mensen die belast zijn met mantelzorg een extra korting op hun belastingen te geven van 250 euro.