Wellicht tol voor kleine vrachtauto's

Het Europees Parlement wil tol invoeren voor kleine vrachtwagens vanaf 3,5 ton gewicht. De maatregel moet uiterlijk in 2010 in alle EU-lidstaten zijn ingevoerd. Dit blijkt uit een besluit van de parlementscommissie over een richtlijn omtrent kosten van snelwegen. Het besluit heeft grote gevolgen voor de transportsector. Nu zijn alleen zware vrachtwagens tolplichtig op bepaalde trajecten.