SGP moet collecteren voor bestaan

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) gaat op korte termijn 800.000 euro inzamelen bij haar achterban om haar voortbestaan in de Tweede Kamer zeker te stellen. Een dergelijke inzamelingsactie is nodig omdat minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) heeft besloten de partijsubsidie aan de SGP met ingang van januari 2006 stop te zetten.

De rechtbank in Den Haag oordeelde afgelopen september dat de partijsubsidie aan de SGP moet worden gestaakt zolang die partij weigert vrouwen als volwaardig lid toe te laten. Remkes liet daarop in een reactie weten dat hij hoger beroep aantekent tegen dat vonnis omdat de overheid volgens hem geen onderscheid mag maken bij het subsidiëren van politieke partijen. Maar hangende de uitslag van dat hoger beroep moeten nieuwe subsidieaanvragen worden geweigerd, zo heeft Remkes de Tweede Kamer deze week laten weten.

De salarissen van de vier parlementariërs van de SGP (twee in de Tweede Kamer en twee in de Eerste) en hun medewerkers worden wel doorbetaald. De partijfinanciering die gestaakt wordt, betreft onder meer de bekostiging van het wetenschappelijk bureau, de financiering van haar jongerenorganisaties en die van het partijbureau.

Het is onduidelijk hoe lang het duurt voordat de uitspraak in de hoger-beroepsprocedure die Remkes heeft aangetekend wordt gedaan. Ook de SGP kan bij de bestuursrechter bezwaar aantekenen tegen een formeel besluit van Binnenlandse Zaken om subsidieaanvragen te weigeren, maar ook de uitslag van zo'n procedure kan jaren op zich laten wachten.

Volgens een fractiewoordvoerder zal de partij erin slagen om bij de achterban die 800.000 euro te vinden. ,,Daar is de partij mans genoeg voor.''

De woordvoerder noemt het een `kwestie van onbehoorlijk bestuur' dat een subsidiebedrag van 800.000 euro in één keer wordt teruggebracht tot nul. ,,Het toont eens te meer dat het vonnis van de rechtbank neerkomt op een heksenjacht tegen de SGP.''

SGP-fractievoorzitter Bas van der Vlies zei eerder ,,niet structureel op giften'' te kunnen bouwen.