`Roetfilter op dieselauto's vanaf 2007'

Staatssecretaris Van Geel (Milieu, CDA) rekent op medewerking uit Brussel bij het verplicht stellen van roetfilters op nieuwe dieselauto's vanaf 2007. De Europese Commissie wil ze op zijn vroegst pas een jaar later verplicht stellen.

Van Geel zei dit gisteren in de Tweede Kamer tijdens het debat over de begroting voor 2006 van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). ,,Ik heb er vertrouwen in dat wij heel goede argumenten hebben om de versnelling te realiseren'', aldus de staatssecretaris.

De vervuiling in Nederland is zwaarder dan elders in Europa, terwijl de inspanningen volgens Van Geel maximaal zijn om er iets tegen te doen. ,,Dan menen wij dat wij ook door Europa geholpen mogen worden om versneld de normstelling voor het verplichte filter gerealiseerd te krijgen.'' Eerder had zijn partijgenote Spies hem aangespoord tot ,,enige ongehoorzaamheid richting Europa''.

Als de Europese Commissie de verplichting in 2007 toestaat, vervalt volgens Van Geel de 400 euro subsidie die de overheid nu bijdraagt aan de aanschaf van het filter. Hij wil het geld dan, op verzoek van de Tweede Kamer, gebruiken om oudere dieselauto's uit te rusten met een roetfilter.

De Tweede Kamer zal later een debat houden over de wettelijke aanpak van de problemen met de luchtvervuiling. De Raad van State heeft de staatssecretaris opgedragen zijn wetsontwerp fors onder handen te nemen en bepaalde onderdelen te herschrijven. Volgens Van Geel staat de koers die hij daarin kiest niet ter discussie. `Salderen' blijft mogelijk. Bij deze aanpak wordt vervuiling door een nieuwbouwplan opgevangen met milieumaatregelen in de omgeving. Lokale en provinciale overheden moeten helpen tal van bouwplannen te realiseren. Maar de aanpak is ook in de Tweede Kamer omstreden. Kamerlid Duyvendak (GroenLinks) is zó ontevreden, dat hij aankondigde dat zijn partij naar eurocommisssaris Dimas van Milieu stapt ,,om hem duidelijk te maken dat Nederland niet doet wat het moet doen''. Van Geel toont te weinig moed het kabinet zover te krijgen dat noodzakelijke maatregelen, zoals verhoging van de dieselaccijns, worden getroffen, vindt Duyvendak.

Om een eind te maken aan de huidige problemen met ruimtelijke plannen (zoals bouwplannen) wil een deel van de Tweede Kamer de koppeling tussen deze plannen en de normen voor luchtkwaliteit weer loslaten. Nederland koppelt als enige EU-land bouwplannen aan eisen voor schone lucht. Dat betekent echter dat bouwprojecten tussentijds regelmatig worden gestaakt, omdat normen overschreden dreigen te worden.

De fracties van CDA en VVD willen dat het kabinet de voors en tegens van het loslaten van die koppeling onderzoekt. Van Geel voelt daar echter niet voor, omdat het risico bestaat dat allerlei plannen in een veel later stadium alsnog sneuvelen doordat de normen worden overschreden.

Het kabinet vindt het een goed idee om de luchtvaart te laten betalen voor de extra uitstoot van broeikasgassen.