Mus moet nestplek krijgen

De verplichting om gaten in huizen dicht te stoppen moet uit het Bouwbesluit verdwijnen. Ook moeten gemeenten, bouwbedrijven en dakdekkers erop worden gewezen dat de wet het vernielen van nesten bij dakrenovatie verbiedt.

Dat stelt Vogelbescherming Nederland in een vandaag gepresenteerd Actieplan Huismus. Het plan moet de achteruitgang van de vogel op het platteland en in de steden stoppen. Het aantal mussen is sinds 1960 in Nederland gehalveerd. De huismus staat sinds vorig jaar zelfs op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten.

Het ontbreken van gaten, kieren en holtes onder dakpannen als geschikte nestholten is een van de oorzaken voor de snelle daling van het aantal huismussen in de Nederlandse steden, waar de meeste broedpopulaties zitten. Andere oorzaken voor de daling in de steden zijn het verdwijnen van veel struiken, heggen en het ontbreken van ,,onkruidveldjes en rommelhoekjes''. Het grote aantal katten doet de huismus ook geen goed.

Op het platteland speelt vooral de teelt van maïs en de overgang van zomer- op wintertarwe de huismus parten, alsmede de verbeterde opslag van graan en veevoeder, het toegenomen gebruik van pesticiden en het verdwijnen van beschutte plaatsen zoals houtwallen tussen weilanden. Als remedie op het platteland noemt Vogelbescherming Nederland het stimuleren van het braak laten liggen van perceelranden, en bijvoeren. Ook zou er een Europese werkgroep voor huismus (Passer domesticus) moeten worden opgericht.

Deze week onstond in Nederland commotie nadat een mus was doodgeschoten in het Frisia Expo Centre in Leeuwarden, waar morgen een recordpoging dominostenen omgooien plaatsvindt. De mus had een steentje doen vallen, waardoor 23.000 van de vier miljoen stenen omvielen. De organisatie gaf het bedrijf Duke Faunabeheer de opdracht om de mus te doden. Bij dit bedrijf zijn de afgelopen dagen veel bedreigingen binnengekomen.