Maatregelen voor beperking autoverkeer

Volgens uw hoofdartikel van 5 november moeten we het autoverkeer beperken. De commentator vliegt de bocht uit met ongelukkige voorbeelden van `terechte beperkingen'. Opnieuw moet de SUV worden `aangepakt'. Het zal niet meevallen specifiek deze auto's te treffen, alleen al omdat er helemaal geen SUV-definitie bestaat. Belangrijker is dat SUV's voldoen aan alle hier geldende Europese(!) toelatingseisen voor energieverbruik, emissies en veiligheid. Die kan je ook alleen Europees aanpassen. Voor uitlaatgasemissies gelden wettelijke eisen waaraan álle personenauto's moeten voldoen ongeacht hun uiterlijk of gewicht. SUV-bezitters hebben al te maken met financiële sancties, want ze betalen bovenmodaal veel BPM, brandstofaccijns en motorrijtuigenbelasting.

Ook neemt hij de klassieke auto op de korrel. Natuurlijk voldoen auto's van ouder dan 25 jaar niet aan de eisen van 2005. Maar er zijn maar 175.000 van die hobbyauto's, op een wagenpark van 7,5 miljoen (2,3% dus). Die rijden doorgaans minder dan 5000 km per jaar en meestal niet in steden.

Dan zou het openbaar vervoer te weinig worden gebruikt omdat het te duur is vergeleken met de auto. Maar bij de keuze tussen auto en OV is niet de prijs het belangrijkst, het gaat de reiziger vooral om de geboden kwaliteit. Treinen tussen de grote steden zitten wel vol. CPB-studies laten zien dat de inwisselbaarheid van auto en OV gering is. Er wordt wél fors geïnvesteerd in OV. Uit het Infrastructuurfonds, dat niet door de OV-reiziger maar door de Nederlandse weggebruiker gevoed wordt. Het is een bestemmingsfonds, subsidies voor roetfilters op dieselauto's mógen daaruit dus niet worden betaald, zoals de krant ons wil doen geloven.

Moeten we dan niets doen om de schadelijke effecten van het wegverkeer te beperken? Natuurlijk wel. De voortschrijdende techniek zorgt dat we in de nabije toekomst hogere eisen aan auto's kunnen stellen. Maar omwille van zuivere concurrentie kan dat niet enkel in Nederland, maar moet dat op Europees of liever nog mondiaal niveau. Snel een systeem van kilometerbeprijzing invoeren (advies-Nouwen). In de tarifering kan ook de CO2-emissie versleuteld worden. Dat confronteert gebruikers rechtstreeks met de gevolgen van hun keuzes. Hoe sneller dat wordt ingevoerd, hoe eerder het milieu daarvan profiteert.