Legalisering softdrugs is slechte oplossing

Met instemming heb ik het artikel van Andreas Kinneging gelezen. Met hem denk ik dat legalisering een slechte oplossing voor het inconsistente Nederlandse drugsbeleid is.

Een blik op de website van het Nederlandse Trimbos-instituut voor de verslavingszorg (www.trimbos.nl) heeft mij ervan overtuigd dat de effecten van softdrugs beslist niet onschuldig genoemd mogen worden. Ook uit mijn studententijd heb ik van nabij blowende medestudenten op studiegebied dramatisch ten onder zien gaan, omdat zij eenvoudigweg de concentratie niet meer konden opbrengen een paar uurtjes per dag achter de studieboeken te zitten.

Wat ik aan het betoog van Kinneging zou kunnen toevoegen is de vreemde en inconsistente spagaat waarin het kabinetsbeleid onafwendbaar zal komen wanneer de softdrugs gelegaliseerd zullen zijn. Enerzijds wordt rokers van tabak het leven zuur gemaakt door allerlei beperkende overheidsmaatregelen uit overwegingen van volksgezondheid maar anderzijds zal met legalisering het rookgedrag juist weer aangemoedigd worden, hetgeen de volksgezondheid weer negatief beïnvloedt. Met andere woorden: met legalisering helpt de overheid haar eigen kostbare beleid om zeep. Dames en heren politici, volgens mij moet je echt knetter-stoned zijn om softdrugs te legaliseren.