Hulp voor woonstarters

Minister Dekker (Volkshuisvesting, VVD) wil starters op de woningmarkt helpen met goedkope hypotheken. Dat heeft ze gisteren beloofd in de Tweede Kamer tijdens het debat over de VROM-begroting voor 2006.

Dekker blijkt niets te voelen voor het schrappen van de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning. Hiervoor lijkt in de Tweede Kamer wel een meerderheid te vinden van PvdA, CDA en kleinere fracties. Maar het kabinet heeft eerder via staatssecretaris Wijn (Belastingen) laten weten hier tegen te zijn. Het financieel nadeel voor het rijk (480 miljoen euro) is te groot, vindt het kabinet.

Dekker wees de Kamerleden er op dat ook nu al verschillende mogelijkheden bestaan om starters gemakkelijker aan een eigen huis te helpen. Woningcorporaties kunnen bijvoorbeeld korting geven bij de verkoop van een huurhuis. Dat geld zou volgens Dekker ook in een apart fonds kunnen worden gestort om het daarna weer als goedkope lening beschikbaar te stellen aan starters. De Tweede Kamer vroeg haar om dit plan uit te werken.

De minister wees de kritiek van de PvdA-fractie dat haar bemoeienissen met de woningmarkt ,,niet meer is dan papieren beleid'' verontwaardigd van de hand. ,,Het aantal nieuwe woningen vertoont een stijgende lijn'', aldus Dekker. Vorig jaar kwamen 65.000 huizen gereed, 5.000 meer dan in 2003. Ook het aantal bouwvergunningen was dit jaar weer hoger dan een jaar geleden. Kamerleden van regeringsfracties en oppositie hielden haar voor dat het nog altijd te weinig is om de problemen op de woningmarkt op te lossen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het idee van GroenLinks om leegstaande kantoorpanden van de Rijksgebouwendienst (RGD) geschikt te maken voor studentenhuisvesting of tijdelijke bewoning. Volgens Kamerlid Van Gent kampt de RGD met ,,aanzienlijke leegstand''. Het gaat volgens een eigen onderzoek door VROM om 232.000 vierkante meter en dat zal de komende jaren nog meer worden. Dekker neemt de suggestie over, maar stelt als voorwaarde dat de RGD het pand niet meer nodig heeft en dat de gemeente instemt met de woonbestemming.