EU: Zalm te optimistisch over groei

De Europese Commissie is minder optimistisch over de Nederlandse economie dan minister van Financiën Zalm. Zij verwacht 2 procent groei in 2006, terwijl Zalm in de miljoenennota van 2,5 procent uitgaat.

Dat blijkt uit de vandaag gepresenteerde najaarsvoorspellingen van de Europese Commissie. Voor de eurozone verwacht de Commissie verder herstel in 2006 onder meer door herstel van de binnenlandse vraag. Voor 2005 gaat de Commissie uit van 1,3 procent groei en voor 2006 van 1,9 procent. Dat is een fractie lager dan dit voorjaar voorspeld, vooral door hogere olieprijzen.

De Commissie gaat er net als minister Zalm en het Centraal Planbureau vanuit dat de Nederlandse groei in 2006 aantrekt door toenemende binnenlandse vraag. In 2005 zal de particuliere consumptie nog licht zakken, wat resulteert in een economische groei van 0,5 procent. Minister Zalm gaf aan rekening te houden met een iets hogere groei in 2005. De particuliere consumptie in Nederland zal pas in 2007 echt aantrekken, omdat het beschikbare inkomen door groeiende werkgelegenheid weer toeneemt. De Nederlandse exportgroei zal in 2006 met 5 procent nog achterblijven bij de wereldhandel ,,omdat het verlies van concurrentiepositie in de afgelopen jaar zijn tol blijft eisen''.

De Europese Commissie schrijft het opveren van de economie in de eurozone vooral toe aan een groeiende binnenlandse vraag, waarbij vooral de investeringen een ,,opmerkelijk herstel'' vertonen. ,,Na een teleurstellende eerste halfjaar zijn de eurozone en de EU in een goede positie om te profiteren van de vooruitzichten voor de wereldeconomie, die goed blijven'', aldus eurocommissaris Almunia (Economische en Monetaire Zaken) vanmiddag. Belangrijke factoren zijn volgens Almunia het goede macro-economische beleid, gunstige financiële voorwaarden zoals de lage rente, hogere winstmarges bij bedrijven, een zwakkere eurokoers ten opzichte van de dollar en de gunstige wereldeconomie. In een aantal landen werpen structurele hervormingen hun vruchten af, waardoor het vertrouwen bij consumenten en ondernemers herstelt.

De inflatie in de eurozone daalt van 2,3 procent in 2005 naar 2,2 procent in 2006 en 1,8 procent in 2007, al blijven de olieprijzen volgens Almunia een risico. De Commissie verwacht tussen 2005 en 2007 in de eurozone een banengroei van 4,5 miljoen (waarvan 1,4 miljoen in 2005), waardoor de werkloosheid daalt van 8,6 procent in 2005 naar 8,1 procent in 2007. Almunia toonde zich ,,zeer gelukkig'' met het voornemen van de komende Duitse regering het budgettekort in 2007 onder de 3-procentsnorm van het Stabiliteits- en Groeipact te brengen. Wel gaf hij opnieuw aan dat Brussel de tekortprocedure tegen Berlijn voortzet, omdat eerdere budgetmaatregelen nog onvoldoende zijn.