Bisschop: Turkije niet in EU

Bisschop Frans Wiertz van Roermond is fel tegen de eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Hij voorspelt grote moeilijkheden als het land bij de EU zou komen. Wiertz zegt dat in Chapeau!, een tweemaandelijks Limburgs magazine dat gisteren is uitgekomen.

De EU en Turkije begonnen begin vorige maand onderhandelingen over toetreding. Die zullen naar verwachting tien jaar duren. Dan valt een definitief besluit. Bisschop Wiertz is er niet gerust op. ,,Ik hou mijn hart vast hoe dat straks met Turkije in de Europese Gemeenschap moet. Ik vind dat een onbegrijpelijke keuze van Europa'', aldus Wiertz in het tijdschrift.

De politiek onderschat het probleem van de islam in Europa, meent de Limburgse bisschop. ,,We leveren onze eigen normen en waarden van wederzijdse waardering en respect in. Immers, in Turkije is er niet of nauwelijks vrijheid van godsdienst. Voor roomskatholieken is het daar zeer moeilijk om voor hun geloof uit te komen.''

,,Met de komst van 100 miljoen Turken binnen de Europese Gemeenschap leg je een theocratische bom onder Europa, dat is heel gevaarlijk. Vrijheid van godsdienst functioneert alleen als alle religies dat accepteren en het lijkt er niet op dat dit bij de islam het geval is'', vertelt hij in Chapeau!.

Voorzitter A. Tonca van het Contactorgaan Moslims en Overheid vindt dat Wiertz ,,een angstbeeld creëert''. En dat hij zich vergist. Tonca wijst erop dat Turkije ,,een seculiere staat'' is. ,,Dat land, dat overigens slechts 75 miljoen inwoners telt, kan juist een brug slaan tussen oost en west.''

Het CDA-fractie in de Tweede Kamer laat weten ,,geen mening'' te hebben over de opmerkingen van Wiertz over Turkije. Een woordvoerder zegt dat zijn partij ,,zoals bekend'' vóór het toetreden van Turkije tot de Europese Unie is, maar onder strenge voorwaarden. Daaraan voldoet het land nog niet, verduidelijkt hij, verwijzend naar de mensenrechten en de vrijheid van godsdienst.