Bedreigingen `meer regel dan uitzondering'

Bestuurders van Noord-Hollandse gemeenten worden regelmatig en steeds vaker bedreigd. Dat blijkt uit de antwoorden op een brief die de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland naar 65 burgemeesters heeft gestuurd. Het is ,,meer regel dan uitzondering'' dat burgers lokale bestuurders bedreigen, zo is de conclusie.

De provincie vroeg op verzoek van CDA-fractievoorzitter J. Bond de gemeenten naar informatie over bedreigingen in 2004. De ernst van de bedreigingen neemt toe, zo bleek uit antwoorden van gemeenten. Niet alleen burgemeesters, wethouders en raadsleden ontvangen bedreigingen, ook ambtenaren hebben te maken met ,,toenemend agressief gedrag''. Vaak wordt geen aangifte gedaan omdat betrokkenen denken dat het geen zin heeft, en de politie er niets mee doet.

Oorzaak van de dreigementen is vaak onvrede van burgers over beslissingen van de overheid in individuele gevallen, zoals bijvoorbeeld het stopzetten van een uitkering. Ook algemeen beleid is voor burgers soms een reden om te gaan dreigen. De gemeenten maken melding van verbale bedreigingen, vernielingen aan auto's, stenen door ruiten van huizen of werkkamers en kogelbrieven. De conclusies sluiten aan bij een recent onderzoek van criminoloog Frank Bovenkerk. Volgens hem zijn bedreigingen de laatste jaren explosief toegenomen.