Afschaffen bedenktijd abortus bedenkelijk

De vijf dagen bedenktijd bij het uitvoeren van een abortus staan ter discussie (NRC Handelsblad, 14 november). Deze periode van reflectie werd indertijd ingevoerd om een afweging te kunnen maken tussen de nood waarin de vrouw verkeert en het leven van het ongeboren kind. Blijkbaar vindt de medische wereld en een deel van de politiek dit niet meer nodig en wordt de bescherming van de ongeborene volledig afgebroken. Uiteindelijk zal de wetgever de bestaande situatie regulariseren: er bestaat gewoon geen politieke wil om ook maar enige waarde toe te kennen aan de foetus. Dit is een duidelijke, weliswaar zeer betreurenswaardige stellingname maar ze brengt wel helderheid. Het is nu aan diegenen die deze ontwikkeling willen tegenhouden en omkeren om kleur te bekennen: iedereen heeft recht op leven, geboren of niet.