Advies: Brit met pensioen op 67ste

De pensioengerechtigde leeftijd in Groot-Brittannië moet worden verhoogd van 65 tot 67 jaar om de pensioenen ook in de toekomst te kunnen blijven betalen. Dit is het belangrijkste voorstel van een commissie die door de Britse regering is ingesteld om de problemen in de pensioensector te onderzoeken, zo meldt de zakenkrant Financial Times vandaag.

Tegelijkertijd oppert een nog vertrouwelijk rapport van de Ierse Nationale Pensioen Raad om mensen in de gelegenheid te stellen tot hun 70ste jaar door te werken. In ruil zouden ze kunnen rekenen op een ruimer pensioen. Dat meldt het dagblad The Irish Times vandaag.

De Britse commissie, onder voorzitterschap van de gerespecteerde Lord Turner, bepleit niet alleen een geleidelijk verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, maar ook meer geld van de overheid voor pensioenen. Mensen kunnen met de bedragen die nu voor hun oude dag zijn gereserveerd later niet toe.

Volgens Turner sparen negen miljoen Britten nu niet voldoende voor hun pensioen.

De commissie-Turner rapporteert officieel pas aan het einde van deze maand, maar de Financial Times bericht vandaag al uitgebreid over haar conclusies.

Een andere suggestie van Lord Turner en zijn commissie is de opzet van een nieuw pensioenspaarplan waaraan alle Britten meedoen. Deelname aan dit pensioenspaarplan hoeft echter niet verplicht te zijn.

De regering van premier Blair wekte onlangs de gram van het bedrijfsleven door onder druk van de vakbonden de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar voor ambtenaren te handhaven. Dit ondanks het feit dat de regering zelf eerder had gezegd dat de pensioengrens diende te worden verhoogd tot 65 jaar.

De Ierse regering beraadt zich volgens The Irish Times nog over de suggestie van de pensioenraad. Mensen die tot hun 70ste jaar doorwerken zouden dan kunnen rekenen op een pensioen dat een derde hoger ligt dan dat van leeftijdgenoten die op hun 65ste met werken ophouden.