VS blijven `baas' internetadressen

De Verenigde Staten blijven de baas over het adresboek van internet. Ondanks zware politieke druk van onder meer China en India komt er geen nieuw orgaan van de Verenigde Naties om internet te beheren. Dat hebben de deelnemers aan de VN-top over de informatiesamenleving, die vandaag is begonnen in Tunis, gisteravond laat besloten.

Bestaande organisaties die zich bezighouden met het technisch management van internet, zoals de Amerikaanse domeinnaambeheerder ICANN, moeten wel beter gaan samenwerken met vertegenwoordigers uit andere landen. ,,Alle partijen hebben ingezien dat meer internationalisering onvermijdelijk was'', zei minister Brinkhorst (Economische Zaken), de Nederlandse delegatieleider, vanochtend tijdens de VN-top.

Landen als China, India, Brazilië en Iran willen al langer meer invloed op het domeinnaamsysteem (DNS). Zij vinden het niet juist dat alleen de Verenigde Staten wijzigingen in het adresboek kunnen doorvoeren. Afgesproken is dat VN-secretaris-generaal Kofi Annan voor april 2006 stappen gaat zetten om overheden meer te betrekken bij internetbeheer.

De deelnemers aan de conferentie in Tunis hebben verder afgesproken dat een open forum voor ontwikkelde en ontwikkelingslanden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties wordt opgericht dat zich gaat bezighouden met brede politieke kwesties met betrekking tot internet. Het Internet Governance Forum gaat bijvoorbeeld praten over spam (ongevraagde, commerciële e-mail) en computercriminaliteit.

Nu internetbeheer, het meest gevoelige politieke onderwerp in Tunis, lijkt opgelost, kan de internettop zich bezighouden met het verkleinen van de digitale kloof tussen arm en rijk.

www.nrc.nl: weblog Tunis

    • Jan Benjamin