`Voortbestaan van kranten op het spel'

Het voortbestaan van uitgevers van gedrukte media staat op het spel. De inkomsten van kranten en tijdschriften lopen terug en de overheid staat de uitgevers niet toe programma's voor radio, televisie en internet te maken.

Dat zei bestuursvoorzitter Theo Bouwman van PCM Uitgevers gisteren in een toespraak in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. PCM, uitgever van NRC Handelsblad, de Volkskrant en Trouw, wil in de toekomst programma's maken. Bouwman zei dat PCM ook in de toekomst ,,haar maatschappelijke rol wil blijven vervullen''. ,,Maar als we dat alleen op krantenpapier moeten doen, is het maar zeer de vraag of PCM en andere uitgevers het redden.'' De uitgever wil dat er een Mediaraad komt die namens de overheid kranten- en tijdschriftuitgevers subsidie geeft om radio- en televisieprogramma's te maken. Een nog op te richten Mediaraad zou er op toe moeten zien dat verschillende media gelijke rechten krijgen. Bouwman zegt dat de overheid het ene medium anders behandelt dan het andere. Zo heeft de publieke omroep 25 miljoen euro subsidie gekregen om internetactiviteiten te ontwikkelen, wat volgens Bouwman ,,grote concurrentievervalsing'' oplevert. Volgende week maandag behandelt de Tweede Kamer de mediabegroting.

Mediabedrijven pagina 7