Steun voor maatregelen tegen rellen

De Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, heeft gisteren ingestemd met het voorstel van het kabinet-Villepin om een serie noodmaatregelen met drie maanden te verlengen.

De maatregelen zijn bedoeld om de onrust van de afgelopen weken in voorsteden van een groot aantal Franse steden de kop in te drukken. Ze stoelen op een oude wet ter beteugeling van onrust in toenmalige Noord-Afrikaanse koloniën. De Franse Senaat bespreekt het voorstel vanavond. De noodmaatregelen zouden tot 21 februari 2006 van kracht blijven.

Afgelopen nacht, de twintigste nacht sinds het begin van gewelddadigheden en vernielingen, telde de politie in het hele land nog 164 uitgebrande auto's, tegen 215 in de vorige nacht. Er werden 50 arrestaties verricht. In Parijs en omgeving was het rustig. Voor het eerst sinds eind oktober werd er in de departmenten Hauts-de-Seine en Val-de-Marne geen enkel voertuig in brand gestoken.

Minister Gerard Larcher van Werkgelegenheid oppert vandaag in de Britse zakenkrant Financial Times dat polygamie een van de oorzaken is van de rellen in de voorsteden. Grote families leiden soms tot antisociaal gedrag onder jongeren die een vaderfiguuur missen, aldus Larcher. Daardoor zouden werkgevers bang zijn om leden van etnische minderheden in dienst te nemen.

In Frankrijk is polygamie, het hebben van meerdere huwelijkspartners, bij wet verboden. Toch zijn er naar schatting 10.000 tot 20.000 polygame gezinnen. De meeste zijn afkomstig uit landen als Algerije, Mali en Senegal. De Franse regering overweegt nu deze praktijk harder aan te pakken.

Premier Dominique de Villepin zei in het parlement dat zijn kabinet ook kijkt naar andere maatregelen om immigratie aan banden te leggen, onder andere door strengere voorwaarden aan gezinshereniging te verbinden. Verschillende andere Europese landen, waaronder Nederland, zijn daartoe al eerder overgegaan. De Franse regering streeft ernaar begin volgend jaar een nieuwe immigratiewet in te dienen.

De jongste politieke peiling in Frankrijk duidt op groeiende populariteit van minister Nicolas Sarkozy van Binnenlandse Zaken die na het uitbreken van de rellen ferme taal sprak. Hij baarde opzien met de bewering dat de rellen ,,niets spontaans'' hadden en ,,perfect georganiseerd'' waren. De oppositie beschuldigde hem ervan olie op het vuur te gooien, te meer daar onduidelijk bleef waarop Sarkozy zich baseerde.