Schutter mus met de dood bedreigd

De man die eergisteren in het Frisian Expo Centre in Leeuwarden een mus doodschoot, is op diverse internetfora met de dood bedreigd. Volgens de politie is er nog geen aangifte gedaan van de bedreigingen. Het schot viel in opdracht van de organisatie van Domino Day, die overmorgen een nieuw record hoopt te vestigen in het omgooien van het grootste aantal dominostenen. De mus was de ruimte binnengefladderd en had een steentje omgegooid waardoor vervolgens 23.000 van de meer dan vier miljoen opgestelde steentjes omvielen.

In de diverse berichten op internet staat onder meer dat ,,degene die dit gedaan heeft, moet worden afgeschoten''. Ook de bedenker van Domino Day, R. Weijers, wordt bedreigd. ,,Ik vind dat we de bedenker ook maar eens moeten neerleggen'', aldus een anoniem bericht.

Volgens het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het bedrijf waar de schutter in dienst is, Duke Faunabeheer in Lelystad, geen vergunning voor het afschieten van mussen. De mus wordt in principe beschermd door de Flora- en Faunawet. Die wet bevat een lijst met diersoorten die zonder vergunning mogen worden gedood. De mus staat niet op deze lijst. Vergunningen om af te wijken van de wet worden door de provincies afgegeven.

Inmiddels houdt de dode mus verscheidene instanties bezig. Onder meer de Dierenbescherming in Leeuwarden, de politie, de provincie Friesland, het ministerie van LNV en dierenrechtenorganisatie Een Dier Een Vriend buigen zich over het lot van de mus.

De Dierenbescherming in Leeuwarden, die het incident meldde bij de politie, vindt dat je een mus niet mag doden. ,,Maar ik lig niet wakker van één dode mus'', zegt een woordvoerder. Het was ,,door alle onrust'' dat Dierenbescherming naar de politie stapte.

Vogelbescherming Nederland betreurt het ,,verschrikkelijke lot van één mus'', maar vindt de commotie ,,buiten proporties''. Een woordvoerder: ,,Wij keuren het afschieten van deze mus ten zeerste af. Maar als er mensen met de dood worden bedreigd, loopt het uit de hand. Laten we ons liever richten op het redden van al die andere mussen.''