Politie gaat etniciteit registreren

Twee politiekorpsen in Nederland gaan bij wijze van proef een half jaar lang de etniciteit van daders en slachtoffers van huiselijk geweld registreren.

Als het experiment een succes is wordt het landelijk ingevoerd. Dat heeft minister Donner (Justitie, CDA) de Tweede Kamer gisteren in een brief laten weten.

Donner hoopt zo meer inzicht te krijgen in de omvang van huiselijk geweld onder allochtonen, met name bij de tweede en derde generatie. Het gaat om de politiekorpsen van Twente en Zuid-Holland Zuid, waar relatief veel mensen van allochtone afkomst wonen. Als daar in de eerste zes maanden van 2006 een melding binnenkomt van huiselijk geweld wordt ook het geboorteland van de (groot)ouders geregistreerd door middel van een koppeling met de gemeentelijke basisadministratie. Tot nu toe neemt de politie bij daders en slachtoffers van geweld achter de voordeur alleen de nationaliteit en het land van geboorte op.

Met deze proef komt Donner, mede namens de ministers Remkes (Binnenlandse zaken, VVD) en Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Die verzocht de regering in april vorig jaar ,,om bij geweld achter de voordeur registratie op etniciteit mogelijk te maken''. Het doel is om naast een beter inzicht in de omvang van huiselijk geweld ook te kijken of politie en hulpverleners met die informatie gerichter kunnen ingrijpen om deze vorm van geweld te voorkomen.

De aanpak van geweld achter de voordeur, waaronder eerwaak, staat sinds enkele jaren hoog op de politieke agenda. Met name het stijgende aandeel van allochtonen baart de politiek zorgen. Zo is meer dan de helft van de vrouwen in blijf-van-mijn-lijf-huizen van allochtone afkomst. Sinds oktober 2003 is het voor huwelijksmigranten mogelijk om zelfstandig een verblijfsvergunning te krijgen als ze het slachtoffer zijn van huiselijke geweld. Ze moeten wel een doktersverklaring hebben. Bovendien wordt in twee politiekorpsen onderzocht hoe eerwaak kan worden voorkomen. In de twee regio's werden in een half jaar tijd elf doden als gevolg van eerwaak geteld.