Meer meldingen over vergiftigingen

Het aantal meldingen bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het RIVM is in 2004 toegenomen tot 35.000. Dat is 6 procent meer dan in 2003. Uit het vandaag verschenen jaaroverzicht blijkt dat het aantal meldingen van incidenten met luchtverfrissers en lampolie is gestegen. Ook is het aantal overdoseringen met de pijnstiller ibuprofen sterk gestegen.