Koepels naar rechter om NOC

De katholieke, protestantse en humanistische sportkoepels dagen de sportkoepel NOC*NSF voor de rechter als niet wordt teruggekomen op het besluit de vergoeding stop te zetten. De levensbeschouwelijke koepels menen recht te hebben op een jaarbijdrage van 1,3 miljoen euro.

De Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS), Nederlandse Christelijke Sport Unie (NSCU) en de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS), die sinds een jaar zijn verenigd in de Nederlandse Sport Alliantie (NSA), vinden dat NOC*NSF afspraken schendt die begin vorig jaar zijn vastgelegd in een convenant. Als de kwestie niet via onderhandelingen wordt opgelost, vragen de gedupeerde koepels de rechter om een uitspraak.

Het geschil ontstond toen NOC*NSF het primaat kreeg over de verdeling van de Lottogelden (38 miljoen euro per jaar) onder de sportbonden en de drie levensbeschouwelijke koepels daarvan uitsloot. Het argument was dat het geld uit die pot aangewend moet worden voor het algemeen functioneren van sportbonden en de primaire taak van NKS, NSCU en NCS niet bij de sport ligt. Die koepels richten zich volgens NOC*NSF in eerste aanleg op maatschappelijke zaken en zouden zichzelf kunnen bedruipen.

Marius Buiting, voorzitter van de NKS, wijst op de afspraak met NOC*NSF dat de jaarlijkse bijdrage van 2 miljoen euro vanaf 1 januari 2006 zou worden teruggebracht tot 1,3 miljoen euro. Dat bedrag is vastgelegd in een convenant, dat vorig jaar namens NOC*NSF is ondertekend door voorzitter Erica Terpstra.

Zij werpt tegen dat zij het convenant onder voorbehoud heeft getekend en dat ook schriftelijk heeft laten vastleggen. De NOC*NSF-voorzitter: ,,Toen ik mijn handtekening zette was niet duidelijk welke gevolgen de bezuinigingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de bonden zouden hebben. Ik heb om die reden als voorwaarde gesteld, dat NOC*NSF bij wijziging van de geldstromen niet gehouden is aan de afspraak met de levensbeschouwelijke koepels.''