Justitie tegen verkeersboetes door gemeenten

Justitie voelt niets voor de wens van de Tweede Kamer om gemeenten verkeersboetes te laten uitschrijven. Volgens verkeersofficier Spee moet dat een taak van de politie blijven. Spee heeft dat vandaag gezegd in het Radio 1-Journaal. Gemeenten willen zelf boetes kunnen opleggen voor overtredingen als door rood rijden of snelheidsoverschrijdingen in woonwijken. Een kabinetsvoorstel om gemeenten alleen kleine overtredingen zelf te laten beboeten, vinden ze niet ver gegnoeg gaan. Een Kamermeerderheid steunt de gemeenten hierin. Maar volgens Spee is er geen reden om iets te veranderen aan het handhavingsbeleid in het verkeer. Dat functioneert nu al goed, waardoor het aantal verkeersdoden is gedaald, stelt hij.