IVF, een collectief te verzekeren probleem?

In NRC Handelsblad van 10 november komen de vraagstelling of IVF in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen moet worden en de naderende tweedeling in de zorg aan de orde. Auteur J. van Roon schetst daarbij een scenario, dat medische specialisten en budgetbewakers (verzekeraars en overheid) de inhoud van het collectieve pakket bepalen. Regeringen bedenken al jaren om IVF dan weer wel en dan weer niet onder te brengen in het basispakket. Het er wel in onder brengen is een politiek argument en verdeelt persoonlijk leed via geldelijke middelen over de bevolking. De IVF-techniek is evidence based. Dat wil zeggen dat het is bewezen, dat die techniek doelmatig is tegen acceptabele kosten en daardoor verzekerd zou kunnen worden. Maar alles wat kan, behoeft nog niet altijd op kosten, verdeeld over anderen, uitgevoerd te worden.

Ten opzichte van de opbouw en instandhouding van de bevolking is de verminderde vruchtbaarheid van echtparen peanuts. Dit is voldoende redenen om de verzekering voor IVF-behandelingen niet in een collectief pakket voor de hele bevolking op te nemen.

In het nieuwe zorgverzekeringsstelsel kunnen voor de bevolking essentiële zaken opgenomen worden in het basispakket. Het individu kan kiezen welke aanvullingen voor de persoonlijke omstandigheden gewenst zijn.

Wil een jong echtpaar toch t.z.t. kinderen krijgen, dan is het verstandig om bijtijds het financiële pad via bijvoorbeeld een verzekering voor kosten voor behandeling van verminderde vruchtbaarheid te kiezen.