Grote uitdelen is begonnen

Wijn loodste, vrijwel zonder problemen, zijn Belastingplan 2006 door de Tweede Kamer. Het venijn zat in de details.

De politieke goedkeuring van 115 miljard euro aan belastinginkomsten mondde vannacht uit in een strijd over een extraatje voor werkende alleenstaande ouders van een paar tientjes en over de bijtelling van de auto van de zaak.

De Tweede Kamer ging akkoord met de kabinetsplannen om volgend jaar 63,5 miljard euro aan btw en accijnzen te heffen en 51,2 miljard aan belastingen op inkomen, winst en vermogen. Staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA), die het Belastingplan 2006 in de Kamer verdedigde, kwam over al deze miljarden geen moment in moeilijkheden. Het venijn zat in de details: de uitkering van kortingen op de belastingen voor mensen die geen belasting betalen en de behandeling van de fiscale bijtelling voor het privé-gebruik van bestelbusjes van de zaak.

Op beide punten had Wijn vóór het Kamerdebat concessies gedaan. De staatssecretaris toonde zich toch al aanmerkelijk toeschietelijker dan bij de behandeling van het Belastingplan van vorig jaar, wat Kamerlid Crone van oppositiepartij PvdA de opmerking ontlokte dat voor de coalitiepartijen ,,het grote uitdelen'' is begonnen.

Het eerste knelpunt betreft alleenstaande ouders (veelal vrouwen) die werken voor het minimumloon. Deze groep van 75.000 mensen profiteert niet van de extra korting van 90 euro die 1,2 miljoen huishoudens met kinderen volgend jaar van hun belasting mogen aftrekken. Doordat ze al recht hebben op een arbeidskorting, alleenstaande ouderkorting en combinatiekorting is hun inkomen zo laag dat ze geen belasting betalen. Om vergelijkbare reden ontvangen zo'n 475.000 ouderen met een laag pensioen geen ouderenkorting.

Het kabinet redeneerde tot nu toe: geen belasting, dan ook geen korting. Maar de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SP, LPF en ChristenUnie, met steun van regeringspartij D66, hameren op een aanpassing. Deze partijen willen de toekenning van een `negatieve inkomstenbelasting'. Maar dit begrip ligt slecht bij de VVD, in het bijzonder bij minister Zalm.

Wijn kondigde vorige week aan dat het kabinet bereid is een kindertoeslag aan alleenstaande ouders met een laag inkomen toe te kennen. Maar pas in 2008, omdat de Belastingdienst vanwege de invoering van de zorgtoeslag in 2006 niet eerder capaciteit beschikbaar heeft voor nieuwe IT-aanpassingen. D66-woordvoerder Bakker nam met deze uitleg genoegen en hiermee slonk de Kamermeerderheid om de kinderkorting al in 2006 in te voeren tot een minderheid. Wel is hiermee de aanzet gegeven om vanaf 2008 de invoering van een negatieve inkomstenbelasting mogelijk te maken.

Het tweede heikele punt is de fiscale bijtelling van privé gereden kilometers in de auto van de zaak. Ook hier kwam Wijn met een handreiking vooraf: werknemers die aanspraak maken op de vrijstelling omdat ze minder dan 500 kilometer per jaar privé rijden, kunnen dit met een verklaring van de Belastingdienst regelen.

Maar wat te doen met de `schildersbusjes' waarvan meerdere werknemers gebruik maken? Kamerlid Dezentjé Hamming (VVD) kwam met een radicale oplossing: alle grijze kentekens uitzonderen van bijtelling. Haar voorstel maakt evenmin als dat van Crone (uitzondering van bestelauto's op technische gronden) kans op een Kamermeerderheid. Hiermee komt een compromisvoorstel van De Nerée tot Babberich (CDA) als uitkomst in beeld: afschaffing van de bijtelling voor bestelbusjes die 's avonds `achter het hek' gaan op het terrein van de werkgever. Het kabinet kan hiermee leven, zei Wijn.