Engwirda schaadt Nederlandse belangen

Toen ik de opvattingen van Maarten Engwirda, lid van de Europese Rekenkamer hoorde, rezen de haren me te berge (NRC Handelsblad, 15 november). Hoe is het mogelijk dat iemand de Nederlandse regering zo te kijk zet en de Nederlandse belangen zo schaadt. Afgezien van wie het gelijk aan zijn kant heeft: het kabinet (Zalm) of Engwirda, gaat deze actie van Engwirda werkelijk te ver. Ik roep de fractievoorzitters van VVD, CDA en D66 op hun standpunt te bepalen en het kabinet te adviseren Engwirda tot heengaan te dwingen en daar iemand neer te zetten, die ook de belangen van Nederland in het oog houdt.