`Zalm gebruikt steeds de verkeerde cijfers'

De Europese Rekenkamer vindt dat de Nederlandse regering overdrijft in haar strijd om minder geld aan de Europese begroting af te dragen. Volgens het Europese controle-instituut bedient minister Zalm (Financiën, VVD) zich stelselmatig van de verkeerde cijfers.

Het Nederlandse lid van de Rekenkamer, Maarten Engwirda heeft dit gezegd bij de presentatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer. Uit dit jaarverslag blijkt dat de Europese Rekenkamer voor het elfde opeenvolgende jaar niet kan garanderen of alle uitgaven in de Europese begroting volgens de regels zijn besteed.

De kritiek van de Rekenkamer op Nederland komt op een gevoelig moment. Groot-Brittannië dat als roulerend voorzitter van de Europese Unie fungeert, probeert op dit moment achter de schermen een akkoord te bereiken over de Europese meerjarenbegroting en de Nederlandse bijdrage daaraan.

De Rekenkamer stelt dat ook zonder de zwarte voorstelling van zaken Nederland van alle lidstaten relatief het meest bijdraagt aan de Unie. ,,Als je met de juiste cijfers werkt, sta je sterker in de onderhandelingen'', zegt Engwirda. In de cijfers die het ministerie van Financiën hanteert worden de invoerrechten die in de Rotterdamse haven en op Schiphol worden geheven als nationale inkomsten meegerekend. Maar met de Europese Commissie en de overige lidstaten is de Rekenkamer van mening dat invoerrechten ,,ten principale'' aan de Unie toekomen.

Nederland bestrijdt deze zienswijze en beroept zich op een rapport uit 1998 waaruit zou blijken dat driekwart van de invoerheffingen een verband hebben hebben met Nederlandse economie. ,,Engwirda slaat de plank mis'', aldus een woordvoerder van het ministerie van Financiën vanmorgen.

Het jaarverslag van de Europese Rekenkamer is vanmiddag officieel in Straatsburg aan het Europees Parlement gepresenteerd. Doordat er onvoldoende zicht bestaat op alle uitgaven in de lidstaten is er wederom geen betrouwbaarheidsverklaring verstrekt.

Desalniettemin constateert het Europese controlebureau een aanzienlijke verbetering van de financiële verantwoording, zo zei president Hubert Weber vanmiddag. Onder europarlementariërs bestaat onvrede over het wederom ontbreken van een goedkeurende verklaring. ,,Dit is niet langer verdedigbaar en valt niet uit te leggen aan een bitter teleurgesteld Europees Parlement en een wantrouwig publiek”, zei de Nederlandse liberale europarlementariër Jan Mulder.