Uitleg koran van Hirsi Ali of standpunt VVD-fractie

De bijdrage van Hirsi Ali aan het islamdebat is hoogst merkwaardig (Opinie, 8 november). Volgens haar is er maar één interpretatie van de koran mogelijk. En die bestaat eruit dat de koran en de daarop gebaseerde voorschriften noodzakelijkerwijs moeten leiden tot geweld en de totalitaire verlokking. Zonder schroom vergelijkt zij de koran in één adem met fascisme en communisme. De lezer blijft daarbij toch zitten met een onhandig gevoel. Is dit nu de uitleg die de VVD-fractie geeft aan de koran of spreekt hier een individu, dat getourmenteerd door afkomst en verleden, niets moet hebben van geloof, laat staan de islam? En hoe verhoudt haar standpunt (of dat van de VVD-fractie?) zich met de door haar zo beleden scheiding tussen kerk en staat? Gaat het wat aan dat een politieke partij, of een vertegenwoordiger daarvan, anno 2005 aan exegese doet van een godsdienst en daarbij pretendeert ook nog de enige ware uitleg te hebben? Wie de verlichting omhelst als het enig ware en zaligmakende geloof dat strekt tot heil van de mensheid past het niet, en zeker niet als politieke partij, om aan theologische exegeses te doen die verdacht veel lijken op die van mentaal gedeformeerde jongeren die al zappend over het internet zich in hun tunnelvisie steeds verder afkeren van het democratische westen.

In haar fundamentalistische uitleg van de koran, wat overigens knap is als je geen deskundige bent, onderscheidt Hirsi Ali zich niet van de zelfmoordenaars die het eeuwige koninkrijk denken te beërven door rücksichtslos `ongelovigen' het leven te benemen.