Tweede Kamer wil uitstel levensloop

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat burgers een jaar extra de tijd krijgen om een keuze te maken tussen het spaarloon en de nieuwe levensloopregeling, die vanaf volgend jaar sparen voor verlof mogelijk maakt.

De fiscale woordvoerders van het CDA en de PvdA, Nicolien van Vroonhoven en Ferd Crone, vinden dat er nog te veel onduidelijkheid is over de invoering van de levensloopregeling. Zo moeten werkgevers en werknemers in CAO-onderhandelingen vaak nog overeenstemming bereiken over de invoering van levensloopregelingen en moeten verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen de levensloopregeling gaan aanbieden. Ze zullen het jaar extra keuzemogelijkheid vanavond aan de orde stellen bij de behandeling van het Belastingplan 2005. Naar verwachting zal staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) het voorstel overnemen.

In de oorspronkelijke plannen van het kabinet moeten burgers vóór 1 januari 2006 een verplichte keuze maken tussen de twee spaarvormen. De Tweede-Kamerleden willen burgers tot 1 januari 2007 de tijd geven om te kunnen overstappen van spaarloon naar levensloopregeling. Ze moeten in staat worden gesteld om het spaarloon alsnog in te zetten voor een levenslooparrangement.

Het Verbond van Verzekeraars is het met de Kamerleden eens dat klanten de overgang ingewikkeld vinden en steunt het voorstel voor uitstel, maar is van mening dat een kortere overgangsperiode voldoende is.

De levensloopregeling is het alternatief voor de versobering van de fiscale begunstiging van vervroegde pensionering en VUT-regelingen. Met het oog op de vergrijzing wil het kabinet vervroegde uittreding niet langer met belastingsubsidies stimuleren. De levensloopregeling is eind vorig jaar door het parlement goedgekeurd. Deze maakt het mogelijk om te sparen voor verlof ten behoeve van zorg voor kinderen of voor een studie, maar de regeling kan ook nog altijd ingezet worden voor vervroegde uittreding.