Ross: Geen controle op doping bij fitness

Staatssecretaris van Sport, Clémence Ross-Van Dorp (CDA), voelt niets voor dopingcontroles in sportscholen en fitnesscentra. Dat antwoordde zij gisteren op vragen van het Tweede-Kamerlid en partijgenoot Joop Atsma in de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de behandeling van de sportnota.

Na enig aandringen van Atsma zegde Ross alleen toe in overleg te willen treden met het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) om te zien welke maatregelen mogelijk zijn. Maar ze zei op voorhand tegen controles in krachtcentra te zijn. Ross ziet meer heil in een goede voorlichting en strenge handhaving van de geneesmiddelenwet.

Volgens Atsma negeert zij het probleem dat er jaarlijks in 40.000 gevallen door recreatieve sporters middelen worden gebruikt, die op de dopinglijst van het wereldantidopingbureau WADA staan. Hij diende een motie in, waarin de regering wordt opgeroepen dopingcontroles bij sportscholen en fitnesscentra mogelijk te maken en een keurmerk voor de sector te introduceren.

Ross deelde ook mee dat de criteria voor de zogeheten BOS-regeling worden versoepeld, omdat er te weinig aanvragen zijn en ongebruikt subsidiegeld naar de staatskas dreigt terug te vloeien. De regeling is bedoeld voor gemeenten om in achterstandswijken sportieve activiteiten te ontplooien. Er is voor vier jaar 80 miljoen euro uitgetrokken voor samenwerkingsprojecten van buurt, onderwijs en sportclubs (BOS). De praktijk leert dat alleen grote steden aanvragen indienen. De staatssecretaris heeft besloten de grens van maximaal vijf projecten per gemeente per jaar op te heffen.

Een voorstel om een jeugdsportfonds te financieren wees Ross af. Zij wil niet dat de overheid meebetaalt om kinderen uit arme gezinnen te laten sporten. Kamerlid Gerdi Verbeet (PvdA) diende een amendement in om toch 10 miljoen euro voor dat doel vrij te maken. Dekking van dat bedrag is volgens haar geen probleem, omdat de premies in het nieuwe zorgstelsel dusdanig laag uitvallen dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geld overhoudt.