Miljoenen ESF-subsidies naar overheid

Twee overheidsinstellingen, het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), hebben op de laatst mogelijke dag voor tientallen miljoenen euro subsidie aangevraagd uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Het ministerie van Sociale Zaken sloot het subsidieloket op 28 oktober om 9 uur 's ochtends. De abrupte manier waarop de sluiting verliep, stuitte op veel kritiek. Onder anderen Kamerlid Bussemaker (PvdA) sprak het vermoeden uit dat er sprake was van voorkennis, omdat sommige subsidiebedragen die op het laatste moment werden aangevraagd, erg hoog waren.

Het Defensiefonds en het CWI waren niet de grootste aanvragers. Twee niet aan de overheid gelieerde instellingen, de Stichting Opleidingsfonds Groothandel en CA-ITC, de zogenoemde clusteraanvrager voor de ICT-sector, vroegen op die dag nog hogere bedragen aan. Dat blijkt uit de lijst met subsidieaanvragen die op 28 oktober om 9 uur 's ochtends binnen waren. De subsidieaanvragen zijn nog niet toegekend, maar in behandeling.

Staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD), die verantwoordelijk is voor de verdeling van het ESF-geld, erkende vorige week al in de Tweede Kamer dat er in de laatste dagen voor de sluiting meer subsidie werd aangevraagd dan in voorgaande periodes. Van Hoof ontkende echter dat sprake zou zijn van voorkennis van specifieke aanvragers. Hij wees erop dat het Agentschap SZW half oktober publiekelijk ,,signalen'' had afgegeven dat het budget bijna op was. ,,De goede verstaander'' kon hier uit opmaken dat de aanvragen snel moesten worden ingediend. Om elke verdenking van voorkennis weg te nemen, laat Van Hoof de Inspecteur-Generaal van SZW de aanvragen die het laatst ingediend zijn, analyseren.

Defensie vroeg op 27 oktober voor bijna 57 miljoen euro subsidie aan voor een reeks scholingsprojecten, onder meer bij de brandweer, de luchtmacht en de marine. Het CWI, de opvolger van het vroegere Arbeidsbureau, vroeg ruim 27 miljoen euro aan voor het zogenoemde vacatureoffensief, een project waarbij op een aantal CWI-vestigingen extra adviseurs worden ingezet om de dienstverlening aan werkgevers te verbeteren.