Managementgoeroe Drucker overleden

Managementgoeroe Peter F. Drucker is overleden. Hij is 95 jaar geworden. Hij stierf afgelopen vrijdag in zijn huis in Claremont, Californië.

De in 1943 tot Amerikaan genaturaliseerde Oostenrijker was in de Verenigde Staten consultant en hoogleraar sociale wetenschappen. Drucker geldt als de geestelijke vader van de managementtheorie die na de Tweede Wereldoorlog vleugels kreeg, eerst in het westen en later ook in Azië. Zelf verbaasde Drucker zich daar enigszins over in zijn op twee na laatste boek, A Functioning Society uit 2003.

Dat boek, een door hemzelf geredigeerde bloemlezing uit zijn werk, verscheen in 2004 in het Nederlands onder de titel De Werkzame Maatschappij. Want van de 38 boeken die Drucker sinds zijn vlucht uit Hitler-Duitsland schreef gaan er vijftien over management en zijn er slechts twee Management for Results (1964) en Innovation and Entrepreneurship (1985) echt bedrijfseconomisch. Alle andere boeken vloeiden voort uit Druckers opvatting dat `management' vooral te maken heeft met de bestudering van mens, maatschappij en staatsbestel.

Drucker was waarschijnlijk de meest gevraagde managementconsultant ter wereld. Hij bedacht begrippen als kenniswerker, privatiseren, empowerment of outsourcing. En lang voor de term `verantwoord ondernemen' bestond, liet Drucker weten: ,,Een hoofdverantwoordelijkheid van de manager is het managen van de sociale effecten die een onderneming op zijn omgeving heeft... Meer sociale verantwoordelijkheid is de prijs die moet worden betaald voor commercieel succes.''