Kwart van de Nederlanders leest elke dag, het liefst in bed

Een kwart van de volwassen Nederlanders leest iedere dag in een boek. Dertig procent doet dat hooguit maandelijks. Boeken zijn vooral iets voor in de vakantie en (in mindere mate) voor in het weekend. Dat stemt de lezers zelf niet geheel tevreden. De helft van hen zou eigenlijk meer willen lezen.

Een en ander blijkt uit een onderzoek dat de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek heeft laten verrichten om te vieren dat de organisatie (verantwoordelijk voor onder meer de Boekenweek) vandaag 75 jaar bestaat. De CPNB liet onderzoeksbureau Motivaction 1131 mensen ondervragen over hun leesgedrag.

Daaruit komt naar voren dat lezen niet zozeer een geïsoleerde activiteit is, maar iets dat men graag combineert met andere zaken als muziek luisteren (42%) en tv kijken (17%). Bijna een op de drie Nederlanders leest liever in bed dan ergens anders, bij de helft ligt een boek op het nachtkastje. Of twee, want een kwart van de ondervraagden leest verschillende boeken naast elkaar.

Wat hun motivatie om te lezen betreft, vallen mensen in drie groepen uiteen. De grootste groep (44 procent) is op zoek naar informatie: ook het raadplegen van woordenboeken en atlassen wordt in het onderzoek als lezen beschouwd. Een iets kleinere groep leest ter ontspanning. 16 procent van de lezers doet dat in de eerste plaats voor `betekenisgeving'. Daaronder vallen volgens de onderzoekers redenen van inspiratie, zelfbespiegeling en geloof. Vooral jongeren wenden zich voor verdieping tot het gedrukte woord; hun kennis en ontspanning halen zij kennelijk uit andere bronnen.

De meest gelezen boeken zijn romans (42 procent), gevolgd door praktischer genres als woordenboeken en kookboeken. Dertig procent van de Nederlanders leest thrillers. Naar het lezen van poëzie is niet apart gevraagd.

Eén procent van de ondervraagden leest helemaal nooit, en onderschrijft de stelling ,,Lezen is saai''.