Kamp ziet niets in sociale dienstplicht

Minister Kamp (Defensie, VVD) ziet niets in plannen voor sociale dienstplicht zoals die door het CDA en door Peter R. de Vries naar voren worden gebracht. ,,Het is een wereldvreemd plan en een raar idee'', zei Kamp gisteren tijdens een `politiek café' van de VVD in Amsterdam. ,,Volgens mij heeft het geen positief effect om grote groepen mensen die na hun school willen gaan werken of studeren, daar van af te houden en een jaar lang onder de hoede van de overheid te nemen.''

De kleine groep jongeren voor wie het wellicht wel heilzaam zou kunnen zijn, heeft volgens Kamp dermate veel begeleiding nodig dat het geheel toch moeilijk uitvoerbaar wordt.

Kamp verklaarde desgevraagd niet uit te zijn op het lijsttrekkerschap van de VVD in 2007 – een ambitie die hem door anderen in de VVD wordt toegedicht. Wel zei hij dat wanneer hij in 2003 tot fractievoorzitter zou zijn verkozen, in plaats van Van Aartsen, hij niet als deze het politiek aanvoerderschap zou hebben gezocht. ,,Ik had voor het Maxime Verhagen-model gekozen'', aldus Kamp, dat wil zeggen met vice-premier Zalm vanuit het kabinet als onbetwist leider van de partij. In het algemeen – ,,ik zeg dat ook over mezelf'' – vindt Kamp ,,de huidige generatie politieke leiders te weinig wervend''.

Kamp verwacht dat de verkiezingsstrijd in 2007 vooral zal gaan tussen Balkenende als leider van het CDA en Bos als aanvoerder van de oppositie. ,,Die gaan tegen elkaar in knokken.'' Kamp meent dat de PvdA zich onder Bos ten goede heeft ontwikkeld in zaken als integratie of erkenning van de belangen van het zakenleven.