Justitie kan achterstand niet inlopen

De achterstanden in de rechtspraak zullen volgend jaar, ondanks een extra investering van tien miljoen euro, niet worden ingelopen. Daarbij gaat het vooral om civiele en bestuursrechtelijke zaken.

Dit blijkt uit een brief van minister Donner (Justitie, CDA) aan de Tweede Kamer. De maatschappelijke consequenties van die achterstanden zullen groot zijn, zo waarschuwde de Raad voor de Rechtspraak in september. Burgers en bedrijven zullen langduriger in onzekerheid blijven over de uitkomst van aangespannen procedures, aldus de raad.

In het bestuursrecht gaat het vooral om bouw- en milieuvergunningen of procedures rond uitkeringen of WAO-herkeuringen. In civiele zaken gaat het onder meer om letselschadeprocedures of procedures over het naleven van contracten.

Afgelopen september becijferde de raad de achterstand voor volgend jaar nog op 250.000 zaken, op een totaal van naar verwachting 1,79 miljoen zaken. Volgend jaar kan volgens de raad in het bestuurs- en civiel recht één op de tien zaken niet meer op tijd worden afgedaan. In 2008 zou het gaan om één op de vier zaken.

Het kabinet besloot na de algemene politieke beschouwingen om tien miljoen extra te investeren in de rechtspraak. Daarmee kunnen naar verwachting jaarlijks 40.000 extra zaken worden bekostigd, de achterstand blijft dus zo'n 200.000 zaken. ,,Het risico van oplopende voorraden is daarmee echter nog niet weggenomen'', aldus Donner in zijn brief.

Een Kamermeerderheid van PvdA en CDA pleitte gisteren tijdens de behandeling van de Justitiebegroting voor extra geld om die achterstanden weg te werken. Volgens het Tweede-Kamerlid Wolfsen (PvdA) zouden departementen die rechtstreeks gedupeerd worden door de oplopende achterstanden, moeten bijdragen. Hij vroeg Donner dit in het kabinet bij bewindslieden van deze departementen te bepleiten. Nu lopen bouwprojecten van lokale overheden, maar ook van bijvoorbeeld het ministerie van VROM, door langdurige afwikkeling van bestuursrechtelijke procedures, vertragingen op met alle financiële consequenties van dien.

Ook het Tweede-Kamerlid Van Haersma Buma (CDA) waarschuwde voor hoge maatschappelijke kosten door die achterstanden: ,,Langere procedures en langere claimzaken, vertraging in faillissementsafhandeling, vergunningen kunnen langer op zich laten wachten. Dat betekent zwaardere lasten voor burgers en bedrijven.'' Volgens hem kunnen de maatschappelijke kosten ,,veel hoger uitpakken dan de investeringskosten bij Justitie voor het wegwerken van de achterstanden''.

Donner liet in een reactie weten dat hij het kabinet niet om extra geld zal vragen. ,,De Kamer heeft voor een motie gestemd om 10 miljoen euro extra uit te trekken. Het kabinet heeft daar gevolg aan gegeven. Ik zal dus niet nog eens naar het kabinet teruggaan met de vraag om meer geld.''