Internationale controle hulpgeld

Nederland is voorzitter geworden van een internationale werkgroep die zich gaat bezighouden met financiële controle van ramp-gerelateerde hulp. Dat hebben vertegenwoordigers van nationale Rekenkamers vorige week op een top in Wenen besloten.

Dit weekend werd duidelijk dat er geld is verdwenen bij de actie van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO's) in Nederland voor Kosovo in 1999. Ook bij de inzamelingsacie voor de slachtoffers van de tsunami (december 2004) kwam er uit de hoek van de Verenigde Naties kritiek op het gemak waarmee geld beloofd wordt terwijl die belofte vaak niet gestand gedaan wordt.

De taskforce voor ramp-gerelateerde hulp zal onder de paraplu van de Intosai (de internationale commissie van Rekenkamers) functioneren. Naast Nederland zullen ook de Rekenkamers van Indonesië en Zuid-Korea deelnemen aan de werkgroep.

Door alle geldstromen inzichtelijk te maken en door overheden, multinationals en non-gouvernementele organisaties (ngo's) te helpen bij het verantwoorden van de gelden, hoopt de Intosai kritiek op geldstromen na natuurrampen te kunnen voorkomen.

Doel van deze Task Force on the Audit of Disaster-Related Aid is het bevorderen informatieuitwisseling over verschillende manieren van controle op hulpgelden. Ook zal de taskforce de transparantie van de geldstromen van donoren naar ontvangers verder vergroten en de rol van internationale organisaties duidelijk maken.

Aanleiding voor de mondiale samenwerking tussen de Rekenkamers was de tsunami van eind 2004. De werkgroep zal de geldstromen van na de tsunami gaan controleren, maar ook toekomstige hulpprojecten. In 2010 willen de Rekenkamers een definitief programma hebben waar geldgevers en donoren zich aan moeten houden.

    • Egbert Kalse