Gepensioneerden niet altijd slechter uit

Briefschrijver Löbler-Polling (NRC Handelsblad, 10 november) maakt melding van het feit dat gepensioneerden slechter af zijn met de nieuwe Zorgverzekeringswet in januari. Daarbij wordt een rekenvoorbeeld gegeven dat aangeeft dat per persoon circa 3.150 euro per jaar betaald dient te worden. Dit is apert onjuist.

Allereerst wordt er foutief melding van gemaakt dat gepensioneerden zelf een inkomensafhankelijke bijdrage van 6,5 procent dienen te betalen, door het ontbreken van het hebben van een werkgever. Voor gepensioneerden is deze bijdrage slechts 4,4 procent. Bovendien wordt abusievelijk vermeld dat de no-claimregeling van 255 euro de kosten nog hoger laat uitvallen. Ook dit is onjuist. De regeling met betrekking tot de no-claim maakt deel uit van het nieuwe aanbod. Wie vervolgens onder dit bedrag aan claims uitkomt op jaarbasis, krijgt het verschil nog terug. Hiermede komt de jaarpremie in het gegeven voorbeeld voor een gepensioneerde niet uit op 3.150 euro maar op 2.320 euro (1.000 vast + 4,4% x max. 30.015 euro) minus maximaal 255 euro aan no-claim. In het meest ongunstige geval komt de jaarpremie dan ruim 300 euro hoger uit dan de bestaande standaardpakketpolis, en dus geen ruim 1.000 euro. In het meest ideale voorbeeld komen de kosten gelijk uit.