Geen begrip eigen schuld en boetedenken bij islam

In verband met de islamproblematiek zou het wellicht nuttig zijn ons te realiseren, dat de islam niet in begrippen van eigen schuld en boete denkt, waartoe wij in West-Europa, als gevolg van onze christelijke morele achtergrond, geneigd en bereid zijn. De islam zoekt de oorzaken van crises in belangrijke mate bij anderen, in de `buitenwereld'. Dit fundamenteel verschil in levensopvatting en levenshouding leidt mede tot kortsluiting zoals nu in Frankrijk.