Geen akkoord over schrikkelseconde

Over het afschaffen van de schrikkelseconde is nog altijd geen overeenstemming bereikt. Een werkgroep van de International Telecommunication Union, onder voorzitterschap van Gerrit de Jong van het Nederlands Meet Instituut in Delft, heeft hierover afgelopen week in Genève gedebatteerd. De schrikkelseconde is sinds 1972 22 keer in de wettelijke tijd ingelast om deze in de pas te houden met de tijd van atoomklokken. Dat inlassen kan computers en systemen voor satellietnavigatie verstoren, maar astronomen willen de extra seconde niet kwijt omdat de wettelijke tijd dan gaat afwijken van de zonnetijd. Volgens De Jong wil de meerderheid wel tegemoetkomen aan de wensen van de mensen van de satellietnavigatie, maar zal eerst opnieuw worden geïnventariseerd wat voor problemen bij het afschaffen van de schrikkelseconde kunnen worden verwacht. De betreffende werkgroep komt op zijn vroegst in augustus 2006 opnieuw bijeen. De betreffende werkgroep komt op zijn vroegst in augustus 2006 opnieuw bijeen. Dan is de 23e schrikkelseconde al weer ingelast.