Franse rellen leggen `diepe crisis' bloot

De ongeregeldheden in de Franse voorsteden hebben volgens de Franse president Jacques Chirac een `diepe crisis' blootgelegd. Dat zei de president gisteravond in zijn eerste televisietoespraak sinds het begin van de rellen op 27 oktober.

Chirac vroeg de steun van het bedrijfsleven, de vakbonden en de media om de crisis op te lossen en meer diversiteit te brengen in de Franse samenleving. Volgens de president is er sprake van een ,,identiteitscrisis''. Mensen zijn volgens Chirac hun oriëntatie kwijt.

Chirac verscheen voor de televisie kort nadat de Franse regering het parlement heeft gevraagd in te stemmen met een verlenging van de noodtoestand met drie maanden tot midden februari. De noodtoestand is sinds 8 november van kracht en geeft plaatselijke bestuurders extra bevoegdheden om bijvoorbeeld een avondklok in te stellen of huiszoekingen te verrichten. Ongeveer veertig steden, waaronder Lyon, maken gebruik van de verruimde bevoegdheden. Vandaag wordt daarover in het parlement vergaderd.

De Franse president beloofde in zijn toespraak het ,,gif'' van de discriminatie te zullen bestrijden, maar stelde ook harde maatregelen in het vooruitzicht. ,,Ons antwoord zal strikt zijn, rechtvaardig en trouw aan de waarden van Frankrijk.'' Hij deed een nadrukkelijk beroep op de gezinnen in de voorsteden om ,,hun verantwoordelijkheid te nemen''. Wie dat niet doet, krijgt met de wet te maken, aldus Chirac. Hij waarschuwde dat de wet op de gezinshereniging strikt zal worden nageleefd en illegale immigratie stevig aangepakt.

Tegelijkertijd toonde de president begrip. ,,Deze gebeurtenissen laten een diepe crisis zien. Sommigen hebben brand gesticht in de wijken waar ze zelf wonen, hebben auto's in brand gestoken van hun eigen buren en naasten, hebben hun eigen scholen belaagd.''

Chirac deed geen concrete aanbevelingen voor een betere integratie, maar omschreef alle kinderen ,,waar ze ook vandaan komen'' als ,,zonen en dochters van de republiek''. Volgens Chirac moeten de inwoners van Frankrijk ,,trots zijn tot een samenleving te behoren die de wil heeft om de idealen van gelijkheid en solidariteit tot stand te brengen''.

Hij verklaarde contact te zullen zoeken met de sociale partners om iets te doen aan de jeugdwerkloosheid in de probleemwijken. Ook wil de Franse president een beweging van jeugdige vrijwilligers in het leven roepen om de crisis te lijf te gaan. Volgend jaar al zou die beweging 50.000 vrijwiliggers moeten tellen die meehelpen om de crisis in de voorsteden op te lossen.

Vannacht waren er opnieuw minder rellen dan in de nacht ervoor. In Parijse voorsteden is de situatie volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken weer bijna normaal. Volgens de cijfers van vanochtend zijn er in heel Frankrijk 215 auto's uitgebrand, waarvan 60 in de regio Parijs. Op het hoogtepunt van de rellen, die nu al negentien nachten voortduren, gingen in één nacht ongeveer 1.400 auto's in vlammen op.