Donner: geen proef softdrugs

Het Nederlandse strafrecht laat geen experimenten toe met gecontroleerde aanvoer van softdrugs. Gemeenten die daar toch toe overgaan, krijgen te maken met strafrechtelijke vervolging door het openbaar ministerie. Dat zei minister Donner (Justitie, CDA) gisteren in de Tweede Kamer in een debat over de Justitiebegroting.

Een meerderheid in de Tweede Kamer is inmiddels voorstander van dergelijke experimenten nadat coalitiepartner VVD haar verzet daartegen heeft opgegeven. Gisteren kondigde het Tweede Kamerlid Weekers (VVD) aan dat hij met Kamerleden van PvdA en D66 gaat overleggen met burgemeester Leers van Maastricht over de praktische mogelijkheden van dergelijke projecten.

Volgens Donner is ook het invoeren van enkele experimenten in strijd met het strafrecht. ,,De strafrechter zal namelijk zeggen: Als u de ene persoon niet strafbaar acht in het kader van een vervolgingsbeleid, waarom dan de andere wél? Zo werkt het strafrecht.''

Volgens Donner zouden dergelijke experimenten pas aan de orde kunnen zijn als de illegale verkoop van softdrugs buiten coffeeshops om zijn uitgebannen en de illegale weetteelt volledig onder controle is. ,,Aan die voorwaarden is vooralsnog niet voldaan, maar men begint nu wel te praten over experimenten. Zodoende spant men het paard achter de wagen en maakt men de situatie alleen maar erger.''

Volgens Donner heeft Nederland ingestemd met een kaderbesluit van de Europese Unie waarin is vastgelegd dat de productie van en handel in alle soorten drugs strafbare feiten zijn. Eurocommissaris Frattini heeft Nederland daar volgens Donner in mei nog op gewezen. Kamerlid Van der Laan (D66) hekelde het dreigement om gemeenten die besluiten tot experimenten, met het openbaar ministerie te confronteren. ,,Er wordt inconsequent beleid gevoerd en de Kamer wordt uitgedaagd om duidelijkheid te scheppen.''