Deens voor beginners

Jan Bennink kon gisteren wel een vitamineshot gebruiken. Zijn nachten in de afgelopen week waren kort geweest; bijna onafgebroken had de topman van Numico onderhandeld met de Deense eigenaren van babyvoedingsbedrijf EAC Nutrition. En vrijwel meteen moest hij de verzamelde pers en financiële analisten tekst en uitleg geven over de aankoop à 1,2 miljard euro van de onderneming die vooral in China actief is onder de naam Dumex.

Voorzichtigheid was troef, want de vermoeide Bennink wilde geen fouten maken. Financieel toezichthouder AFM, zo liet een woordvoerder doorschemeren, luistert immers steeds kritischer mee naar wat beursbedrijven (wel en niet) naar buiten brengen. Vandaar twee opmerkelijke voorzorgsmaatregelen. Alle vragen en antwoorden dienden in het Engels gesteld en beantwoord te worden, waarbij Bennink en zijn financiële man Jean-Marc Huët zelf als tolk optraden. En de bestuurders waren na afloop niet beschikbaar voor interviews voor radio en tv, om mogelijke discrepanties met eerdere verklaringen te voorkomen.

Daarentegen is het 's ochtends vroeg verspreide persbericht met veel minder voorzorgen omgeven. Het bericht van negen kantjes bevat wel een uitgebreide disclaimer over de voorgenomen aandelenemissie die de overname ten dele moet financieren. Maar op andere punten is Numico veel minder gedetailleerd – dan de Denen.

Het gelijkertijd gepubliceerde persbericht van het beursgenoteerde EAC beslaat zes kantjes maar bevat meer relevante informatie voor aandeelhouders, en op een meer prominente plek. De aandeelhoudersvergaderingen van beide bedrijven moeten nadrukkeljk instemmen met de overname, meldt EAC al in de tweede alinea. Numico noemt dit voorbehoud pas op bladzijde vier. Het EAC-bericht bevat ook gedetailleerde informatie over de garanties die de Denen aan Numico bieden mochten er onverhoopt lijken uit de kast van Dumex rollen. Samen maximaal 121 miljoen euro. Numico noemt deze waarborgen niet, terwijl de mislukking van de twee miljardenovernames op de vitaminemarkt in de VS in 1999 (GNC) en 2000 (Rexall Sundown) mede het gevolg was van verborgen gebreken in de vorm van schadeclaims. Ook informatie over de persoonlijke bonussen voor de EAC-top is alleen bij de Denen te lezen. Juist de managers van Numico's Amerikaanse onheilsdochters werd destijds verweten dat zij waren ingedut door riante beloningen die bij de overnames waren betaald.

De AFM-controleurs mogen steeds strenger zijn, wie het fijne wil weten van de cruciale kleine lettertjes over geldbonussen en garanties moet toch bij hun Deense collega's van de Finanstilsynet zijn.