Consument draagt weer bij aan groei

De Nederlandse economie blijft herstellen, zij het in een voorzichtig tempo. De werkgelegenheid is in het derde kwartaal van dit jaar is na vier jaren van daling goeddeels gestabiliseerd.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld. Het volume van het bruto binnenlands product (bbp) groeide met 0,9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2004. De groei van kwartaal op kwartaal bedroeg 0,3 procent.

Met name de consumptie door huishoudens droeg bij aan de expansie van de economie. Consumenten besteedden 1 procent meer dan vorig jaar, en dat is de hoogste groei in drie jaar. De laagconjunctuur van de afgelopen jaren werd juist gekenmerkt door roerloze of zelfs dalende consumentenbestedingen.

De uitgaven van de overheid bleven dalen, met 0,5 procent. De staat gaf minder uit aan onderwijs, openbaar bestuur en defensie, maar besteedde wel meer aan zorg en welzijn. De export groeide met 4,7 procent iets harder dan de invoer. De toename van de uitvoer en de invoer komt overigens vrijwel geheel voor rekening van doorvoer naar andere landen. Ook de investeringen namen toe, met 3,4 procent, met name door investeringen in de bouw en in computers.

De economische groei op jaarbasis bedroeg in het eerste kwartaal -0,5 procent en in het tweede kwartaal 1,3 procent. Vorig jaar groeide de economie in totaal met 1,7 procent. Voor dit jaar wordt door het Centraal Planbureau gerekend met een totale economische groei van 0,5 procent. Minister Zalm van Financiën heeft al meermalen laten weten deze schatting aan de lage kant te vinden, en eerder te rekenen op een groei van richting de 1 procent.

Het CBS kwam ook met gegevens over de werkgelegenheid in het derde kwartaal. Het aantal banen nam af ten opzichte van een jaar geleden, met 0,2 procent tot 7,49 miljoen banen. Ten opzichte van het vorige kwartaal, en gecorrigeerd voor seizoenseffecten, is het aantal banen evenwel toegenomen.

In Duitsland werd vanmorgen bekend dat de economie daar in het derde kwartaal groeide met 1,3 procent op jaarbasis, en met 0,6 procent ten opzichte van het vorige kwartaal.