Reddingsplan voor kasteel Beeckestijn

Vrijdag bezetten vrijwilligers van Museum Beeckestijn, verkleed als de familie Boreel, het museum uit protest tegen de plannen van de Gemeente Velsen. Het museum moet per 1 januari dicht en het landgoed zal worden verkocht om de financiën van Velsen op orde te krijgen.

Vertegenwoordigers van de Stichting Vrienden van Beeckestijn hebben vandaag een brief overhandigd aan het College van B & W van de gemeente Velsen, waarin vier organisaties die zich bezighouden met de bescherming van cultureel erfgoed aanbieden om het beheer en de exploitatie van landgoed Beeckestijn over te nemen.

De betrokken wethouders hebben meegedeeld dat ze het aanbod zullen doorspelen naar de makelaar die zich met de verkoop moet bezighouden. Aanstaande donderdag wordt de brief behandeld in de Gemeenteraad. Afgelopen vrijdag werd het museum enige tijd door vrijwilligers van het museum bezet gehouden uit protest tegen het de verkoopplannen van Velsen.

Velsen heeft het afgelopen jaar 16 miljoen euro moeten bezuinigen om haar financiële situatie op orde te krijgen. Eerder al waren de sluitingsplannen van Beeckestijn aanleiding voor twintig hoogleraren en vooraanstaande personen uit de monumentenzorg en de culturele sector om een brief te sturen aan B & W van Velsen en aan staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur. Zij spreken daarin hun verontrusting uit over de huidige ontwikkelingen rondom het landgoed en deden enkele suggesties voor het beheer. Tot de ondertekenaars van de brief behoren Ronald de Leeuw (directeur Rijksmuseum Amsterdam) Fons Asselbergs (rijksadviseur cultureel erfgoed) Cees Waal (voorzitter Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond) Michiel Jonker (Koninklijk Oudheidkundig Genootschap), Tom Peetoom (directeur Nederlandse Museum Vereniging) en Annemieke Wielinga (directeur Nederlandse Kastelen Stichting). De betrokkenen vrezen dat Beeckestijn na de verkoop uiteen zal vallen. ,,Met de vervreemding van dit publieke bezit is in dit specifieke geval de weg open naar een opsplitsing van een uniek ensemble, de eliminatie van de museale functie van het hoofdgebouw, een verwaarlozing van de bijzondere tuinaanleg en een beperking van de publieke toegankelijkheid.''

In de provincie Gelderland werken al stichtingen samen met verschillende achtergronden. Stichting het Geldersch Landschap en Stichting Geldersche Kastelen werken sinds enkele jaren samen onder leiding van één directeur en afgelopen jaar zijn ook de donateursbestanden samengevoegd. Karel Danson van het tijdschrift Mooi Gelderland van de beide stichtingen legt uit dat de organisaties in enkele tientallen jaren tijd steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid. ,,Doordat Geldersch Landschap van oorsprong al diverse landgoederen onder zijn beheer had, was het cultuurverschil met Geldersche Kastelen veel minder groot dan bijvoorbeeld met dat van andere natuurorganisaties, die louter vanuit het `groen' redeneren en die minder oog hebben voor de `stenen'.''

Dat een landgoed met succes kan worden geëxploiteerd, bewijst volgens Danson bijvoorbeeld Huis Schaffelaar in Barneveld. De oranjerie is onlangs helemaal herbouwd zoals die was in begin 20ste eeuw. ,,De exploitant van een lunchroom in Barneveld die werkt met gehandicapten gaat de oranjerie uitbaten en dit heeft tot veel waardering bij het publiek geleid.''

Ook bij Vereniging Hendrick de Keyser, die zich samen met de Vriendenstichting, de Nederlandse Kastelenstichting, Natuurmonumenten en het Noord-Hollands landschap heeft opgeworpen om de buitenplaats te verwerven en te exploiteren, heeft men goede ervaringen met samenwerkingsverbanden. Carlo Huijts van de vereniging: ,,Wij hebben de expertise wat betreft de gebouwen, en de natuurorganisaties zijn goed op de hoogte van het beheer en onderhoud van het buitengebeuren.'' Het Rijksmuseum, waarvan veel bruiklenen nu in het museum Beeckestijn staan opgesteld, voelt zich ook verantwoordelijk voor de continuïteit van het museum en is ook betrokken bij ons reddingsplan''.

De provincie Noord-Holland is vooralsnog niet van plan zich met de verkoop te bemoeien. Woordvoerder Marijke Ottevanger zegt dat ook de provincie het heel vervelend vindt als het museum zou moeten sluiten en dat men hoopt dat het museum blijft bestaan, maar: ,,We doen geen actieve inspanningen om de Gemeenteraad op andere gedachten te brengen.''