Internet Voorkeur

Internetbijbel. Elementaire bijbelkennis is schaars. Wat het christelijk geloof inhoudt, is bij velen onbekend. In veel Nederlandse kerken worden allerlei cursussen gegeven waardoor men op een laagdrempelige manier kennis kan nemen van de basisprincipes van het christelijke geloof. Youth for Christ en de Evangelische Omroep zijn vandaag een internetcursus begonnen voor tieners, `Waarom Jezus? Voor jou'. Het doel van deze cursus is jongeren te laten zien dat het christelijk geloof mogelijk een antwoord biedt op vragen die bij hen leven. Deelnemers worden begeleid door coaches, bij wie ze met hun vragen terechtkunnen. De samenstellers hopen dat de kennismaking met de boodschap zal leiden tot nauwere contacten met andere christelijke jongeren, jeugdgroepen of kerken. De site www.waaromjezusvoorjou.nl linkt door naar de EO.

Wie kennis wil nemen van de bijbel zonder daarbij geconfronteerd te worden met missionaire bedoelingen, kan terecht bij

www.bijbelencultuur.nl. Behalve complete bijbelboeken met uitgebreide toelichtingen verschaft deze site ook zeer informatieve `rode draden', bijvoorbeeld over de relatie tussen de bijbel en de koran.

www.waaromjezusvoorjou.nl

www.bijbelencultuur.nl