Defensie in beroep tegen trauma-eis

Het ministerie van Defensie gaat in hoger beroep tegen de schadevergoeding die het moet toekennen aan een ex-militair. Begin deze maand oordeelde de bestuursrechter in Den Haag dat Defensie verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de psychische schade die de Dutchbatter heeft opgelopen bij de val van de Bosnische moslimenclave Srebrenica in 1995. Defensie ontkent het psychische trauma niet, maar claimt dat het aan de militair verstrekte invaliditeitspensioen en de geboden psychische begeleiding afdoende zijn.