Agenda week 46

Belastingplan

De Tweede Kamer behandelt dinsdag het fiscale pakket voor 2006. Onderwerpen waar de Kamer nog iets aan wil veranderen, zijn de accijnzen op sterke drank, het grijze kenteken en een eventueel extraatje voor ouderen en gezinnen met kinderen die van een minimuminkomen moeten rondkomen.

Europese Rekenkamer

Dinsdag presenteert de Europese Rekenkamer haar rapport over de uitgaven van de EU. Net als de afgelopen tien jaar zal de Rekenkamer ook dit jaar geen goedkeuring geven aan de cijfers. Donderdag spreekt de Tweede Kamer, achter gesloten deuren, over de bevindingen van de Europese Rekenkamer.

Bewaking

Donderdag spreekt de Kamer over een nieuw stelsel van bewaking en beveiliging. Na de moord op Fortuyn werd besloten dat stelsel aan te passen. De landelijke overheid is in de toekomst alleen nog verantwoordelijk voor de beveiliging van een beperkt aantal personen en objecten van nationaal belang, in alle overige gevallen is de lokale overheid verantwoordelijk.