Wijn: btw op hulpsint

Hulpsinterklazen die werken via commerciële sinterklaascentrales moeten voor hun activiteiten btw-tarief in rekening brengen. Mensen die maar een paar uurtjes per jaar als sinterklaas actief zijn, zijn echter vrijgesteld van btw. De woordvoerder van staatssecretaris Wijn van Financiën heeft dat gisteren gezegd.

Over de btw-plicht van sinterklazen was commotie ontstaan nadat voorzitter Van der Koorn van de Stichting Amsterdamse Sinterklaascentrale in het Algemeen Dagblad had geklaagd dat de fiscus hem ontheffing van btw-afdracht had geweigerd.

Volgens Van der Koorn draait de Belastingdienst het sinterklaasfeest daarmee de nek om. Vrijwilligers, die voor hun optredens 50 tot 150 euro ontvangen, zouden niet meer te krijgen zijn als er ook nog eens een btw-tarief van 19 procent betaald moet worden.

Maar volgens de woordvoerder van Wijn geldt dat regime alleen voor bureaus die sinterklazen als commerciële activiteit verhuren. Wie alleen maar af en toe de tabberd aantrekt, zal door de fiscus niet lastiggevallen worden. Bovendien kan aanspraak worden gemaakt op een regeling, waarbij btw-bedragen onder de 1.345 euro worden kwijtgescholden. Tussen 1.345 en 1.883 euro vindt een korting plaats. De btw-plicht geldt alleen voor hulpsinterklazen. ,,De echte sint is taxfree.''