Webcongres: Sollicitaties moeten niet anoniem zijn

De deelnemers aan het Webcongres, het online discussieplatform op www.nrc.nl/webcongres, zijn het in meerderheid niet eens met de stelling dat sollicitaties anoniem moeten zijn om discriminatie op naam te voorkomen.

Onlangs bepleitte de Vlaamse leider van de Arabisch-Europese Liga, Dyab Abou Jahjah, naar aanleiding van de grote werkloosheid onder allochtone jongeren, de verplichting om bij een vacature kandidaten in eerste instantie anoniem te laten solliciteren. Hierdoor zouden aspirant-werknemers bij hun sollicitatiepoging niet meer op voorhand kunnen worden afgewezen op grond van hun naam.

Ook de Belgische liberale senator Dedecker bepleitte dit voorjaar dat alle sollicitaties anoniem moeten zijn, want: ,,Iedereen moet gelijke kansen hebben op een baan.'' Minister De Geus van Sociale Zaken zei destijds weinig te zien in het idee van de Belgische senator. De Geus meende dat ,,de toegevoegde waarde relatief zal zijn. Er komt altijd een moment waarop iemand kleur moet bekennen''.

Een meerderheid van het Webcongres blijkt de scepsis van de minister te delen, veelal om dezelfde redenen: als een werkgever eenmaal de voorkeur aan een autochtoon geeft, zal hij dat bij anonieme sollicitaties later in de procedure toch de doorslag laten geven. En dat is ,,een verspilling van tijd, geld en moeite voor zowel sollicitant als werkgever'', stelt Inge Veldhuis uit Amsterdam. ,,Werkgevers die een diepgewortelde weerstand hebben tegen allochtone werknemers trek je niet zo makkelijk over de streep. Die zal je moeten verleiden en dwingen'', aldus Yvonne van de Meent uit Utrecht.

Hoe, daarover heeft een aantal lezers concrete ideeën. ,,Het zou beter zijn de werkgevers die stelselmatig mensen met een buitenlandse naam buiten de deur houden, dwingend aan te spreken'', schrijft Frans Oostrik uit Amsterdam. ,,Beter kan er wat gedaan worden om de werkelijke oorzaak van dit probleem aan te pakken'', vult Carlos Genders uit Leusden aan. ,,En dat is de beeldvorming van allochtone of oudere kandidaten te verbeteren.'' ,,Beter is dat we er allemaal aan werken dat achternaam of afkomst geen negatieve associaties meer oproepen'', aldus Frans Sas uit Waddinxveen. En Heinjan Elbers uit Hoogerheide stelt: ,,Een snellere weg is banensubsidie of belastingkorting voor bedrijven die allochtonen aannemen.''

Anoniem solliciteren werkt niet, vindt J.W. Egtberts uit Duiven: ,,Ongetwijfeld zullen allochtonen en/of ouderen op deze manier eerder een aantal fasen in het selectieproces door komen, maar het probleem zit tussen de oren van de werkgever c.q. de personeelsfunctionaris. Een actieve en systematische aanpak in dat opzicht zou meer oplossen. Het wordt tijd dat we `kleur bekennen', onder ogen zien dat Nederland – ondanks alle schijn van tolerantie structureel discrimineert – en dus echt werk maken van een multi-culturele samenleving waar iedereen mee kan doen.''Voorstanders stellen dat de huidige gedragscode bij sollicitatieprocedures niet wordt nagekomen. Zo worden in personeelsadvertenties nog altijd leeftijdslimieten gesteld. ,,Discriminatie is de standaard en wel in eerste instantie op naam en leeftijd'', meent J.W. Muller uit Zeist. ,,Een oprechte sollicitant moet zijn gehele cv op tafel leggen, zonder enige tegenprestatie. Waarom mag een werkgever zich wel anoniem presenteren met behulp van intermediairs en een sollicitant niet? De toegevoegde waarde van anoniem solliciteren is dat werkgevers daadwerkelijk werk moeten gaan maken van het krijgen van de juiste kandidaat op de juiste plaats.''

Dat de anonieme allochtone sollicitant in tweede instantie toch wordt afgewezen, weerspreekt Hans Stenfert Kroese uit Rotterdam: ,,Een vooroordeel ten opzichte van mensen, die men niet aankijkt, gebeurt veel makkelijker dan wanneer men oog in oog met een kandidaat staat, die zijn/haar sollicitatie toelicht.'' Egbert Boertien uit Rotterdam vindt het anoniem solliciteren, inclusief het niet vermelden van de geboortedatum, een uitstekend plan. Hij ondervond leeftijdsdiscriminatie aan den lijve: ,,Je wordt al niet uitgenodigd als ze je geboortedatum zien. Uiteraard krijg je een standaardantwoord waarin dat niet wordt gezegd, maar toch.''

Discriminatie is door welke overheidsmaatregelen dan ook nooit helemaal uit te bannen, schrijft Annet Wermers uit Oldenzaal, die zei `geen mening' te hebben. ,,Als er iets tegen te doen is, dan via een discussie en een campagne over discriminatie, waarin de positieve kenmerken van een bepaalde bevolkingsgroep genoemd worden.''