Veel eerwraak in Istanbul

De meeste gevallen van eerwraak hebben niet plaats op het Turkse platteland maar juist in de metropool Istanbul. Dat blijkt uit een rapport van de Turkse gendarme. Het rapport, dat op verzoek van het Turkse parlement werd opgesteld, maakt de balans op van alle gevallen van eerwraak die van januari 2001 tot de vorige maand in Turkije werden geconstateerd. De Engelstalige krant The New Anatolian publiceerde deze week een samenvatting van het rapport.

De conclusie van het rapport is opvallend omdat de door de media meest besproken gevallen van eerwraak alle op het platteland in Zuidoost-Turkije plaatshadden. In de Marmara-regio (waar Istanbul toe behoort) werd echter 22 procent van de gevallen geconstateerd, in Zuidoost-Turkije daarentegen maar 5 procent.

Wel is het zo dat het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van eerwraak in Zuidoost-Turkije het hoogste ligt. Volgens het rapport neemt het aantal moorden en moordaanslagen de afgelopen jaren flink af. Waren het er dat nog 30 in 2004, dit jaar liep het aantal terug tot 13.

Vrouwenorganisaties denken overigens dat het aantal gevallen van eerwraak veel hoger ligt. Om nog meer problemen te voorkomen, houden families (ook die van het slachtoffer) de eerwraak geheim zodat veel gevallen nooit doordringen tot de statistieken van de gendarme.

Het rapport bevestigt wel de gedachte van vrouwenorganisaties dat vooral huisvrouwen het slachtoffer worden van dit geweld: 78 procent van de slachtoffers valt in deze categorie. Van de daders van eerwraak is 57 procent gehuwd, aldus de rapportage.

In Turkije wordt veel kritiek geleverd op het rapport. Zo wees een parlementslid van de oppositionele Republikeinse Volkspartij (CHP) erop dat het rapport alleen absolute aantallen geeft. Omdat Istanbul zo'n metropool is, kan het niet anders dan dat de stad hoog scoort. Interessanter, aldus de parlementariër, zou geweest zijn om het aantal gevallen van eerwraak per 1.000 inwoners te bekijken.

In het rapport is overigens wel een aanwijzing te vinden dat eerwraak wel degelijk in de grond een probleem van Oost-Turkije is. Maar liefst 46 procent van de daders is geboren in Oost-Turkije, aldus het rapport.

Aangezien de afgelopen decennia een gigantische migratie van Zuidoost-Turkije naar Istanbul heeft plaatsgehad is het natuurlijk zeer wel mogelijk dat de geweldsdaad in Istanbul wordt gepleegd, maar dat de dader oorspronkelijk van het Anatolische platteland komt.