Toch kankermedicijn

``We zijn door de minister van Volksgezondheid in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd'', klaagt de National Health Service (NHS), de Britse overheidsdienst die gratis gezondheidszorg verstrekt. Een lokaal NHS-bureau had borstkankerpatiënte Eliane Barber het nieuwe, dure medicijn Herceptin geweigerd. Met het argument dat dit middel alleen vergoed wordt als laatste-kans-middel, als alle andere therapieën falen. Dat pikte Barber niet. De kranten hadden juist bol gestaan van het laatste nieuws over het `wondermiddel' Herceptin. Het zou de kans op terugkeer van borstkanker halveren. Een commentator in de New England Journal of Medicine bepleitte zelfs op 20 oktober dat ``vandaag nog'' alle borstkankerpatiëntes Herceptin zouden moeten krijgen.

Binnen een dag nadat Barber naar de rechter stapte, verklaarde de Britse minister van Volksgezondheid Patricia Hewitt tegenover BBC-news dat de NHS Herceptin niet mocht weigeren vanwege de kosten – een behandeling kost 30.000 euro. De minister eiste onmiddellijk overleg. Dat heeft de National Health Service niet afgewacht. De moeder krijgt Herceptin nu alsnog vergoed.

Intussen waarschuwt het medische tijdschrift The Lancet in een afgelopen woensdag online gezet commentaar tegen druk van politiek en media om nieuwe en potentieel levensreddende medicijnen zo snel mogelijk voor te schrijven. Het tijdschrift wijst erop dat het wetenschappelijk bewijs voor een gunstige balans tussen werking en bijwerking nog niet overtuigend geleverd is. In plaats van zich te laten opjagen door politiek of media zouden instanties die geneesmiddelen beoordelen zich door wetenschappelijke resultaten moeten laten leiden.